BETALA RÄTT PRIS

(OCH HÅLL KOLL I DITT PROJEKT)

Bakbonus, årsomsättningsrabatt, hemliga rabatter & bonusar och rörlig kickback är några av begreppen som används för att beskriva prissättningen i byggbranschen. Men för att kunna få en helhetsbild behöver du även känna till listpris, rabattbrev, planeringsrabatt, marknadföringsrabatt, EDI-rabatt, projektrabatt, m.m. Listan är lång. 


"Men kan jag inte lita på priset som står på fakturan?"

Svaret är tyvärr att du inte kan göra det och detta inte bara enligt oss. När Konkurrensverket fick i uppdrag av regeringen att utreda konkurrensen i byggmaterialsindustrin så kom de i sin rapport fram till att 9 av 10 företag i byggbranschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. 


Med vår unika tjänst, som består av prisdatabaser och analysverktyg, så kan du få reda på om priset som du har fått presenterat för dig verkligen speglar det riktiga priset för att köpa produkten. Det som tidigare har varit väldigt svårt att upptäcka har nu plötsligt blivit betydligt enklare och vi står redo att hjälpa dig med detta.  

OM OSS

Cost Check är en tjänst för att säkerställa att de materialpriser som ni har blivit fakturerade av era entreprenörer är korrekta, dvs att priserna inte innehåller olika dolda rabatter och kickbacks. Vi har en digital lösning som automatiskt läser in fakturor och med hjälp av olika analysverktyg kommer fram till rätt slutsatser.


Förutom vårt huvudfokus på fakturagranskning och prisverifiering (därav vårt namn) kan vi med samma underlag som vi använder till de analyserna även hjälpa till att säkerställa att rätt material har köpts in, rätt mängd, ta fram underlag för inköpens klimatpåverkan, m.m.


Vi kan även vara med och hjälpa till under anbudsskedet för att säkerställa rätt prisnivåer samt skapa förutsättningar för en smidig kostnadsuppföljning.


Vi arbetar idag med kunder inom samhällsbyggnadssektorn, både inom projekt och förvaltning, och även fast den tekniska lösningen är samma i alla våra uppdrag så kan våra tjänster skräddarsys efter våra kunders behov.

KONTAKTA OSS

Nima Assadi

nima@costcheck.se


Cost Check Sverige AB

Grundat 2023